BALIKESIR LIHKAB ISLEMLERI

Turgay Hepoğlu | Harita Kadastro Mühendislik Bürosu

1011-492 Nolu Lisanslı Harita Kadastro Bürosu olarak BALIKESİR İli KARESİ, ALTIEYLÜL, BALYA, İVRİNDİ, HAVRAN, KEPSUT, SAVAŞTEPE, SUSURLUK, AYVALIK, BANDIRMA, BİGADİÇ, BURHANİYE, DURSUNBEY, EDREMİT, ERDEK, GÖMEÇ, GÖNEN, MANYAS, MARMARA VE SINDIRGI ilçe sınırları içerisinde Lisanslı Harita Kadastro Mühendisi Turgay HEPOĞLU sorumluluğunda hizmetinizdeyiz.

Tüm Balıkesir ili dahilinde LİHKAB işlemleriniz için online başvurabilirsiniz:

(0542) 311-5399
HAKKIMIZDA

GönenLihkab Uzman Kadrosuyla Hizmetinizde

Dürüstlük, kalite ve güvene dayalı ilkeleri ile şirketimiz lisanslı ve serbest harita kadastro mühendislik bürosu hizmetleri kapsamında Balıkesir Gönen’de hizmet vermektedir.

Aplikasyon – İrtifak Hakkı Tesisi – Bağımsız Bölüm Yer Gösterme – Röperli Kroki – Yola Terk – Yoldan İhdas – Ayırma – Parselasyon – Sınırlandırma Haritaları, Cins Değişikliği, İrtifak Hakkı Terkini, Hatalı Bağımsız Bölüm Düzeltme, İmar Planı Uygulamaları, Yapı Aplikasyonu, Vaziyet Planı, TUS Uygulamaları, Konum Belirleme, Birleştirme, Parsel Yer Gösterme, Hatalı Blok Düzeltmesi, Halihazır Harita Yapımı, Plankote, Yol Profil Çalışmaları

Vatanını En Çok Seven, Görevini En İyi Yapandır. Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK

Turgay Hepoğlu

Kurucu

HİZMETLERİMİZ

Kaliteli Hizmet

Aplikasyon

Taşınmaza ait mülkiyet veya irtifak hakkı sınırlarının, tapu planındaki bilgi ve belgelerine uygun olarak zeminde işaretlenmesi işlemi olup, bu işlem neticesinde düzenlenen kroki “Aplikasyon Krokisi” olarak tanımlanmıştır.

Cins Değişikliği

1-Parselin yapılı hale getirilmesi. “Yapılı parselin” arsa cinsine dönüştürülmeden yeni bir ruhsatlı yapı yapılması veya “Arsa” cinsindeki bir parsele ruhsatlı bina yapılarak yapı kullanma izni alınması halinde, bu parselin yapı kullanma izninde belirtilen..

Birleştirme

Birbirine bitişik birden çok parselin bir parsel haline dönüştürülmesi işlemidir. İstenen belgeler: Birleştirme isteyen tapu sahiplerinin tapu aslı veya fotokopisi, tapu sahibinin kimliği veya fotokopisi ile büromuza başvuruda bulunması gereklidir..

İrtifak Hakkı Tesisi

Parsele kurulacak arzi irtifak hakkı nın oluşturulması işlemidir. Bir parselin Diğer parsel üzerindeki hak ve alacak yükümlülüklerini kurulması olarak da tarif edebiliriz.

İrtifak Hakkı Terkini

Parsele önceden kurulu bulunan bir irtifak hakkının kaldırılması işlemidir. Bir parselin diğer parsel üzerindeki hak ve alacak yükümlülüklerinin kurulmuş olanlarının kaldırılması olarak da tarif edebiliriz.

Parsel Yer Gösterme

Parsel Yer gösterme isteyen tapu sahiplerinin tapu aslı veya fotokopisi, tapu sahibinin kimliği veya fotokopisi ile büromuza başvuruda bulunması gereklidir. İstenen belgeler: Parsel Yer gösterme..

Bağımsız Bölüm Yer Gösterme

İlgilisi tarafından yeri tespit edilemeyen bağımsız bölümün yerinin ilgilisine zeminde gösterilmesi ve bilinen noktalara göre bunun krokisinin oluşturulması işlemidir.

Hatalı Bağımsız Bölüm Düzeltme

Ülke genelinde dikey veya yatay kat irtifaklı/kat mülkiyetli yapıların; fiili durumları ile tapu kayıtlarının dayanağını oluşturan mimarî projesindeki bağımsız bölüm..

Hatalı Blok Düzeltme Uygulaması

Kat Mülkiyetli veya kat irtifaklı tapu sahiplerinden blok veya bağımsız bölümü hatalı olan kişinin veya kişilerden birinin veya bir kısmının veya tamamının tapu aslı..

Röperli Kroki

2009/14 sayılı genelge kapsamında yapılan işlemlerde sadece lisanslı harita kadastro mühendisleri ve büroları tarafından düzenlenen röperli krokiler kabul edilebilir.

Parselasyon

İmar planları içerisindeki bir veya daha fazla arsa ve arazilerin, imar planları ile belirlenen kullanım şekillerine göre, yapı yapmaya uygun arsalar üretilmesi işlemi parselasyon..

Diğer Hizmetlerimiz

Büro olarak sunduğumuz daha bir çok hizmet bulunmaktadır. Diğer hizmetlerimiz ile ilgili bilgi almak için lütfen aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

Alanında Uzman

Ekibimiz

Turgay Hepoğlu

1011-492 No’lu Lisanslı Harita Kadastro Bürosu Mühendisi

Diler Hepoğlu

Harita Mühendisi

Mustafa Yatak

Harita Mühendisi

Tuğçe Bacak

Harita Teknikeri

Uğur Can Dinçer

Topoğraf

Dağıstan Önat

Topoğraf

Saliha Sarık

Büro Elemanı

Hakkımızda

Detaylı bilgi için tıklayın.

Güvenilir ve doğru sonuçlar

Projeleriniz için hızlı ve güvenilir çalışmayı sağlarız