Yol Profil Uygulamaları

ya dışında, toprak veya stabilize ham yolların, asfalt, beton ya da parke taş döşeli yollarla olan yükselti durumunun belirlenerek imalat sonrasındaki olması gereken maksimum yükseltisinin belirlendiği çalışmalardır.