Cins Değişikliği

1-Parselin yapılı hale getirilmesi

“Yapılı parselin” arsa cinsine dönüştürülmeden yeni bir ruhsatlı yapı yapılması veya “Arsa” cinsindeki bir parsele ruhsatlı bina yapılarak yapı kullanma izni alınması halinde, bu parselin yapı kullanma izninde belirtilen cinsine dönüştürülmesi işlemidir.

İstenen belgeler:

Tapu aslı veya fotokopisi
Vaziyet planı, Röperli kroki ve Bağımsız Bölüm Krokisinden oluşan takımdan üç takım asıl
Tapu sahibinin kimliği veya fotokopisi
Yapı Kullanma İzninin aslı
Vergi dairesinden alınmış “Borçu yoktur” yazısı

Eğer Tapu sahibi yerine vekil kullanılıyorsa, vekalet aslı veya fotokopisi ve vekilin kimliği ile başvurunun yapılması gerekir. Tapu müstakil olmayıp hisseli ise hissedarlardan herhangi birinin aslen veya vekaleten başvuruda bulunması yeterlidir.

Taşınmazın tapusu gerçek kişi ye ait değil de şirket gibi hükmi şahsa aitse o zaman müracaatta istenen belgeler:

Tapu aslı veya fotokopisi
Vaziyet planı, röperli kroki ve bağımsız bölüm krokisnden oluşan takımdan üç takım asıl
Yapı kullanma izninin aslı
Vergi dairesinden alınmış “Borcu yoktur” yazısı
Şirketi temsil eden kişinin yetki belgesi fotokopisi
Temsilde Yetkili kişinin imza sirküsü fotokopisi
Temsilde yetkili kişinin kimlik fotokopisi
Şirketin vergi dairesi ve vergi numarası, gereklidir

Şirkette vekalet kullanılması halinde istenen belgeler:

Şirketi temsil eden kişinin yetki belgesi fotokopisi
Vekaletname fotokopisi
Vekilin kimlik fotokopisi
Şirketin vergi dairesi ve vergi numarası

Başvurudan sonra Büromuzca hazırlanan ve kadastro kontrolünden geçirilen beyanname ve tapuya yazılan başlık yazısı takriben iki gün içinde müşteriye verilir. Müşteri tapu müdürlüğünden yeni tapusunu alır.

2- Yapılı Parselin Yapısız Hale Getirilmesi

Üzerinde bulunan yapının cinsi belirtilmekte olan parselin, üzerindeki yapıların yıkılması halinde cinsinin “Arsa” ya çevrilmesi işlemidir.

İstenen belgeler:

Yapılı parselini, yapısız hale yani “Arsa” haline getirmek isteyen tapu sahiplerinin tapu aslı veya fotokopisi, tapu sahibinin kimliği veya fotokopisi ile büromuza başvuruda bulunması gereklidir. Eğer tapu sahibi yerine vekil kullanılıyorsa, vekalet aslı veya fotokopisi ve vekilin kimliği ile başvurunun yapılması gerekir. Tapu müstakil olmayıp hisseli ise hissedarlardan herhangi birinin aslen veya vekaleten başvuruda bulunması yeterlidir.

Taşınmazın tapusu gerçek kişi ye ait değil de şirket gibi hükmi şahsa aitse o zaman müracaatta istenen belgeler:

Şirketi temsil eden kişinin yetki belgesi fotokopisi
Temsilde Yetkili kişinin imza sirküsü fotokopisi
Temsilde yetkili kişinin kimlik fotokopisi
Şirketin vergi dairesi ve vergi numarası, gereklidir

Şirkette vekalet kullanılması halinde istenen belgeler:

Şirketi temsil eden kişinin yetki belgesi fotokopisi
Vekaletname fotokopisi
Vekilin kimlik fotokopisi
Şirketin vergi dairesi ve vergi numarası

Başvurudan sonra Büromuzca hazırlanan ve kadastro kontrolünden geçirilen beyanname ve tapuya yazılan başlık yazısı takriben iki gün içinde müşteriye verilir. Müşteri tapu müdürlüğünden yeni tapusunu alır.

3- Zirai Cins Değişikliği

Cinsi zirai olan (tarla,bahçe,zeytinlik vs.) parsellerin bu niteliklerini kaybetmesi ve başka bir zirai nitelik kazanması halinde; eski cinsinin yeni cinsine getirilmesi işlemidir.

İstenen belgeler:

Zirai cins değişikliği isteyen tapu sahiplerinin tapu aslı veya fotokopisi, tapu sahibinin kimliği veya fotokopisi ile büromuza başvuruda bulunması gereklidir. Eğer tapu sahibi yerine vekil kullanılıyorsa, vekalet aslı veya fotokopisi ve vekilin kimliği ile başvurunun yapılması gerekir. Tapu müstakil olmayıp hisseli ise hissedarlardan herhangi birinin aslen veya vekaleten başvuruda bulunması yeterlidir.

Taşınmazın tapusu gerçek kişi ye ait değil de şirket gibi hükmi şahsa aitse o zaman müracaatta istenen belgeler:

Şirketi temsil eden kişinin yetki belgesi fotokopisi
Temsilde yetkili kişinin imza sirküsü fotokopisi
Temsilde yetkili kişinin kimlik fotokopisi
Şirketin vergi dairesi ve vergi numarası, gereklidir

Şirkette vekalet kullanılması halinde istenen belgeler:

Şirketi temsil eden kişinin yetki belgesi fotokopisi
Vekaletname fotokopisi
Vekilin kimlik fotokopisi
Şirketin vergi dairesi ve vergi numarası

Başvurudan sonra Büromuzca hazırlanan “Kroki ve Tarım il veya ilçe Müdürlüğüne” yazılan yazı müşteriye teslim edilir. Yazının karşılığı alınmak üzere Tarım il veya ilçe Müdürlüğüne götürülmesi belirtilir. Müşteri evrakı tarım il veya ilçe Müdürlüğüne götürerek araziye gidilmesi için gün ve tarih alır. Heyet olarak arazide yapılan inceleme sonucu düzenlenen rapor tekrar büromuza getirilir. büromuzca hazırlanan ve kadastro kontrolünden geçirilen beyanname ve tapuya yazılan başlık yazısı takriben iki gün içinde müşteriye verilir. Müşteri tapu müdürlüğünden yeni tapusunu alır.