İmar Planı Uygulamaları

İmar Kanunu’nun 18. maddesine göre binalı veya binasız arsa ve arazileri imar planına uygun ada veya parsellere ayırılmasıdır.

İmar uygulaması nedir sorusunun yanıtı ise, imar planının hayata geçirilmesidir. İmar uygulamaları sonrasında bölgede mülkiyet altyapısı yeniden düzenlenmiş olur.