TUS Uygulamaları

üzerine inşa edilecek binaların, mimari projelere ve imar mevzuatına uygun olarak parselin neresine ve ne yükseklikte yapılacağının belirlenmesi ve su basman seviyesine kadar kontrol ve gözetiminin yapılması işlemidir.